1. ÚVOD

1.1 Zaväzujeme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok.

1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov.

1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o váš súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

2. AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ DÁTA

2.1 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb. Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

[...]