1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len: „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“) prostredníctvom webovej stránky dostupnej na internetovej adrese pavoldendis.com (ďalej len „internetový obchod“).

Predávajúci:

Mgr.art Pavol Dendis
IČ: 52804054
DIČ: 1084009476
so sídlom: 02901 Vavrečka 74

1.2 Zákazník zadaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

[...]